Pradžia arrow STRAIPSNIAI arrow Kauno klubo balandžių augintojų pranešimai arrow Bijų balandžių veislės varžybos registracija
Bijų balandžių veislės varžybos registracija PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Balandininkas   

 PAPILDYTA VARŽYBŲ TAISYKLĖMIS

Biju balandziu registracija

Varžybų tikslas: populiarinti bijų balandžių veislę Lietuvoje, išaiškinti ilgiausiai skraidančius, gražiausiai besivartančius balandžius, siekti ilgiausių skrydžių ir gražaus žaidimo rekordų tiek Lietuvos, tiek pasauliniu lygiu.

I. REIKALAVIMAI IR REKOMENDACIJOS
1. Varžybose gali dalyvauti visi norintys balandžių augintojai.
2. Skraidinami balandžiai turi būti žieduoti tiek lietuviškais, tiek užsienietiškais žiedais.
3. Varžybose gali dalyvauti nuo 3 iki 30 balandžių. 
4. Balandininkas norintis dalyvauti varžybose turi pristatyti organizatoriams prašymą raštu prieš 7 dienas iki varžybų. Raštišką prašymą galima atsiųsti faksu arba paštu, prieš tai telefonu patvirtinus dalyvavimą .
5. Varžybų grafiką klubo taryba paskelbs internete www.balandininkas.lt. Kiekvieno varžybų dalyvių pareiga susižinoti varžybų grafiką ir laiką.
6. Starto metu privalo dalyvauti teisėjas, kuris ir duoda ženklą skrydžiui arba startui.
7. Varžybos turi prasidėti pagal griežtai numatytą datą ir valandą.(žr. varžybų grafiką) Galimas starto atidėjimas 1 val. jeigu to reikalauja gamtinės sąlygos (blogas oras pvz. lietus, audra, griaustinis ir kt.).
8. Jei teisėjas vėluoja atvažiuoti į starto vietą , leidžiama atidėti startą vienai valandai. 
9. Asmenys pažeidę varžybų taisykles iš varžybų pašalinami ir jų pasiekti rezultatai anuliuojami.
10. Visus ginčus, kurie yra nenumatyti šiose taisyklėse sprendžia varžybų organizatorių taryba. 

II. ČEMPIONAS

1. Varžybų nugalėtojais tampa tas balandžių pulkas, kuris išskraidė ilgiausią laiką ir nebuvo diskvalifikuotas. 
2. Lietuvos jaunų bijų veislės balandžių čempionatą laimi balandininko ilgiausiai skraidęs jaunų balandžių pulkas sumuojant trijų paskutinių nusileidusių balandžių varžybų rezultatus.

III. VARŽYBŲ TEISĖJAVIMAS 
 
1. Varžybose teisėjauti gali balandžių augintojai, kurie neturi giminystės ryšių su varžybų dalyviais yra susipažinę su varžybų taisyklėmis ir sulaukę pilnametystės. 
2. Organizatorių taryba varžyboms gali pasiūlyti savo teisėją.
3. Neatsiradus teisėjui ir esant mažam dalyvių skaičiui (2-3 dalyviai) balandininkai-dalyviai gali teisėjauti vienas pas kitą.
4. Varžybų metu vyr. teisėjas gali skirti papildomą teisėją, kuris patikrins kaip laikomasi varžybų taisyklių. Jis turi pilną teisę diskvalifikuoti varžybų dalyvį, jei suranda varžybų taisyklių pažeidimų. Jei varžybų dalyvis atsisako įsileisti į savo namus kontroliuojantį teisėją, tuomet jo varžybų rezultatai anuliuojami.
5. Prieš startą teisėjas į teisėjavimo protokolą užrašo balandžių dalyvaujančių varžybose žiedų nr. gimimo metus, spalvas.
6. Teisėjas privalo būti varžybų metu nuo starto momento iki varžybų pabaigos. Jei teisėjui atsiranda būtinybė išvažiuoti iš varžybų vietos, teisėjavimą reikia perduoti atsarginiam teisėjui. 

IV. VARŽYBŲ PABAIGA

1. Varžybos pasibaigia, kai tik nusileidžia paskutinis balandis iš pulko: paliečia kojomis balandinės stogą, namo stogą ar prie balandinės pritaisytą kartelę skirtą balandžiams tupėti.
2. Kai teisėjas nusprendžia diskvalifikuoti balandžius ar balandininką.
3. Balandžiams leidžiama nusėsti tik ant balandinės stogo, prie balandinės ant žemės arba tam tikslui įrengtoje vietoje.
4. Pasibaigus varžyboms t.y. kai balandininkas sukviečia bijus į balandinės vidų teisėjas privalo patikrinti visų balandžių žiedų nr. gimimo metus ir spalvą. Šią informaciją užrašyti į varžybų protokolą.
5. Teisėjas privalo teisingai, aiškia rašysena, pilnai užpildyti varžybų protokolą ir 1 paros laikotarpyje atiduoti vyr .teisėjui arba protokolą išsiųsti registruotu laišku vyr.teisėjui.(išsiuntimo data laikoma pašto skyriaus antspaudas)

V. DISKVALIFIKACIJA 

Varžybų dalyvis diskvalifikuojamas, kai jis arba jo balandžiai nesilaiko šių taisyklių. 

1. Diskvalifikuojami balandžiai, kai skrydžio metu arba kylantis ir leidžiantis neparodė vertimo.
2. Balandžiai, kurie teisėjui davus startą nepakyla į orą , gali būti dar kartą bandomi pakelti po 5 minučių. Jei ir po pakartotino starto balandžiai nepakyla į orą, jie diskvalifikuojami. 
3. Jeigu balandžiai pakyla į orą ir tuoj pat nusėda ant svetimo stogo ar kitur, bet ne toliau kaip 65 metrai nuo balandinės, juos leidžiama pakartotinai pakelti į orą .Ir jei balandininkas nesugeba to padaryti, balandžiai diskvalifikuojami.
4. Jei prieš startą balandininkas išleido į orą daugiau balandžių nei pateikė paraiškoje.
5. Jei varžybų dalyvis jų metu įvairiai gąsdina bijus kad jie ilgiau skraidytų jis šalinamas iš varžybų.
6. Jei varžybų metu balandininkas arba jo balandžiai šalinami iš varžybų, teisėjas privalo telefonu apie tai informuoti vyr. teisėją, jeigu varžybų protokolas siunčiamas paštu. Jeigu yra galimybė reikia atvežti protokolą ir pranešti apie pašalinimą iš varžybų asmeniškai per 1 parą. Jeigu siunčiama paštu tai laiko atskaita skaičiuojama pagal pašto antspaudą.

Varžybų organizatorius Lietuvos Biju Augintoju Klubas
Klubo Pirmininkas Arūnas Gudunskas
 
< Ankstesnis   Kitas >