Pradžia arrow SVEČIŲ KNYGA
Žiūrėti svečių knygos įrašus
Rodoma 11460 - 11490 of 11723 Pasirašykite svečių knygoje
Vardas Žinutė
Petriukas
Parašyta Antradienis, 11 lapkričio 2008 17:07 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; lt; rv:1.9.0.3) Gecko/2008092417 Firefox/3.0.3
Sveiki, girdėjau kalbų ,kad šį savaitgalį Palangoje Klaipėdos aukštaskraidžių paroda. Gal kas žino kur ji vyks ir kada?
 
arunas
Parašyta Antradienis, 11 lapkričio 2008 16:56 Visit posters website Opera/9.61 (Windows NT 5.1; U; lt) Presto/2.1.1

1. Iš balandininkystės istorijos1.1 pav. Balandžiai - karvelinės kilmės iš paukščiai
Dabartiniu metu žinoma virš milijono rūšių gyvūnų. Tris ketvirtadalius sudaro bestuburiai. Paukščių priskaičiuojama apie 8600 rūšių. Karvelinių paukščių būryje yra apie 310 rūšių, kurie suskirstyti į tris šeimas (karveliniai, smiltvištiniai ir drontiniai). Gausiausia iš jų yra karvelinių šeima, joje žinomos 285 rūšys, iš kurių 6 visiškai išnykusiusios. Lietuvoje gyvena 4 rūšys: Karvelis keršulis, Karvelis Uldukas, Paprastasis ir Pietinis purpleliai. Karvelinių šeimos paukščiai išsiskiria savo išvaizdos, dydžio, gyvenimo vietos įvairove. Štai pavyzdžiui, Amerikinis karklinis balandis sveria vos 70 g, o karūnuotasis balandis paplitęs Naujoje Gvinėjoje – 1,5 kg.
Tvirtinama, kad balandžiai yra pirmieji žmogaus prijaukinti paukščiai. Vieni mokslininkai mano, kad tai įvyko prieš 5 000 metų, kiti tvirtina, kad ne vėliau kaip prieš 6 000 metų.

1.2 pav. Balandžiai yra pirmieji žmogaus prijaukinti paukščiai.
Skirtingos nuomonės ir dėl prijaukinimo vietos. Ar Šiaurės Afrikoje (tiksliau – Libijoje, Babilonijos karalystėje), ar Egipte. Ir, ko gero, teisingiausia nuomonė būtų, kad balandžiai domestikuoti vienu laiku keliose vietose. Balandžių prijaukinimas nebuvo egoistinis žmonių požiūris panaudoti juos kaip maisto šaltinį. Priešingai, žmogų pavergė jų romumas, pasitikėjimas,
ištikimybė, melodingas burkavimas. Balandžiai, tiesa tik balti, buvo laikomi šventais paukščiais.

1.3 pav. Mitas apie balandžius pavertė juos herojais

1.3 pav Sportiniai balandžiai iš paukščių pirmiausiai pradėjo tarnauti žmogui
Tarpukario šalyse – tai meilės ir ištikimybės simbolis. Buvo manoma, kad tai žemiškas meilės deivės Astartos įsikūnijimas. Garbino balandžius Egipte, Persijoje, Judėjoj ir Graikijoje. Taip pat Romoje, tačiau romėnai kaip rašė Plinijus, buvo pamišę dėl kepsnių iš balandžių. Garsus naminių gyvūnų žinovas E. Ganas tvirtina, kad balandžiai buvo garbinami dėl to, kad jie apsigyvendavo olose ir grotose, iš kurių išteka šaltiniai. O žmonės manė, kad šaltinius globoja Dievai, jeigu taip, tai ir paukščiai, gyvenantys šalia šaltinių, taip pat globojami dievų ir patys yra šventi. Tokiu būdu balandžiai daugelio tautų legendose ir tikėjimuose tapo herojais. Taip pavyzdžiui, Babilonijoje gimė legenda, kad karalienė Semiramida išperėta balandžių. Romėnai, savo ruožtu, balandžius pavertė taikos simboliu, sukurdami tokį mitą. Kartą karo dievas Marsas išsiruošė į žygį. Paėmęs savo šalmą, pamatė, kad ten lizdą susikusi balandė. Nusileidęs Veneros prašymams, Marsas lizdo neišardė ir jauniklių nenužudė. Kadangi be savo šalmo kariauti jis nebegalėjo, tai mūšį teko atidėti. Tokiu būdu balandės dėka išvengta kraujo praliejimo. Krikščioniškoje religijoje balandžiai – tai Šventosios Dvasios simbolis. Kaip prisikėlimo simbolį, juos aukodavo ir dėdavo ant kankinių kapų.
Žmogaus kūrybos dėka išvesta apie 1 500 labai įvairių kultūrinių veislių. Jos skiriasi didumu, kūno forma, spalvomis bei elgsena. Pvz., pašto karveliams būdingas greitas skrydis ir labai gera orientacija erdvėje. Ilgą laiką mokslininkai netgi buvo įsitikinę, kad skirtingos veislės kilusios ne iš vienos, o iš įvairių laukinių karvelių rūšių. Ir tik Č. Darvinas įrodė, kad uolinio karvelio (Columba livia), gyvenančio kalnuotose vidurio ir Pietų Europos šalyse, Pietų Azijoje bei Japonijoje
Iki puošnių dekoratyvinių balandžių atsiradimo žmogui pirmiausiai ėmė tarnauti neišvaizdūs, bet stiprūs ir drąsūs pašto, arba, kitaip dabar vadinami sportiniai
balandžiai. Kas, kur ir kada pirmas pastebėjo jų sugebėjimą nuvežtiems už daugelio kilometrų sugrįžti į gimtą balandinę, sunku pasakyti. Neaišku ir kam pirmam atėjo į galvą mintis juos panaudoti laiškų pernešimui. Pagal Judėjų padavimus tai prasidėjo nuo Nojaus laikų. Nojus, būdamas laive paleido balandį, norėdamas sužinoti ar slūgsta vanduo. Pirmą sykį balandis grįžo be nieko, tuo parodydamas, kad nerado vietos kur nutūpti. Antrą kartą paleistas atnešė Nojui alyvmedžio šakelę, tuo pasakydamas, kad vanduo slūgsta ir medžių viršūnės jau iškilo virš vandens. Yra žinoma, kad pašto balandžiai, kaip ryšio priemonė, pirmiausia buvo panaudoti Senovės Egipte prieš 5 000 metų. Išplaukdami į karo žygius, egiptiečiai sukraudavo į pintines balandžius ir juos pasiimdavo su savimi. Dėka jų, likusieji sausumoje sužinodavo apie pergales ar pralaimėjimus, kuriuos patirdavo egiptiečių laivynas toli nuo gimtų namų. Balandiniai ryšiai plačiai buvo paplitę senovės Graikijoje. Jais naudojosi Sirijos karvedžiai, Persijos sultonai. Dabartinio Irano teritorijoje buvo netgi specialus „pašto skyriaus“ tinklas – balandinių bokštai.

1.4 pav. Balandinės karo metu

1.5 pav. Civilis su savo draugu.
Vakarų Europoje pašto balandis pasirodė gerokai vėliau, bet irgi pakankamai seniai. Čia jie greitai tapo ryšio priemone ir buvo labai vertinami. 9-12 amžiuje geras pašto balandis kainavo maždaug tiek, kiek puikus jojamas žirgas. Vėliau balandžiai tapo įprastais ir neypatingai
brangiais. Ypač daug pašto balandžių buvo auginama Olandijoje ir Belgijoje. Ypatingai susidomėta pašto balandžiais 19 a. Prancūzų – Vokiečių karo metais. Paryžius buvo apsuptas ir nei vienas apsiaustasis negalėjo prasiskverbti pro blokados žiedą, bet štai 1870
rugsėjo 23 d. virš Paryžiaus pasirodė oro balionas. Apsiaustieji negalėjo suprasti skrydžio tikslo, nežinojo, kad nuo šio momento tarp Paryžiaus ir neužimtų Prancūzijos teritorijų atsivėrė oro tiltas. Oro balione, be laiškų, buvo krepšiai su balandžiais. Išleisti į laisvę, jie pasileido namo, kartu nusinešdami laiškus, patalpintus specialiose kapsulėse ir šilkiniais siūlais pririštus prie uodegų. Tai buvo milžiniška sėkmė. Per visą karą buvo paleisti 64 oro balionai su pašto balandžiais ir pagal vienų autorių duomenis buvo išsiųsta virš 200 000 laiškų, pagal kitus – ne mažiau 1 milijono. Greitai vokiečiai suprato, kas čia vyksta, ir pradėjo balandžių medžioklę. Juos tykojo snaiperiai, dresiruoti sakalai ir vanagai. Ir visgi balandžiai reguliariai pristatinėjo laiškus. Balandžių paštas tapo tokiu patikimu, kad ir patys vokiečiai po kažkurio laiko susiorganizavo savo specialią karinių balandžių pašto tarnybą. Išvedė netgi specialią veislę – vokiečių karo balandį ir su vokišku tikslumu užregistravo visus balandžius, atliekančius tarnybą. O jų prieš Pirmąjį pasaulinį karą vokiečių armijoje buvo apie 300 000.

1.6 pav. Balandžiai buvo kare svarbūs žvalgai
1887 m. balandžiai atsirado ir rusų armijoje. Jie tapo tokie populiarūs, kad juos pradėjo naudoti ir civiliniame pašte. Naujoje Zelandijoje buvo net išleidžiamas specialus popierius, skirtas balandžių paštui. Pasikeitė laikai ir atrodė, kad balandžių paštui atėjo pabaiga, tačiau kaip bebūtų keista balandžius ir toliau naudojo kaip ryšio priemonę.

1.7 pav. Kareiviai rengia balandžius - žvalgus
Kalbama, kad vienas stambiausių Anglijos bankininkų Rotšildas praturtėjo balandžių dėka. Gaudamas šifruotą informaciją su balandžių paštu, jis pralenkdavo savo konkurentus ir atlikdavo finansines operacijas, kurios duodavo jam milžinišką pelną. Japonų žurnalistai pašto balandžius panaudojo skubiems pranešimams išsiųsti. Pašto balandžiai be vargo nuneša iki 75 g siuntinio. Olimpinių žaidynių metu Tokijuje 1964 m. balandžiai tiesiai iš stadionų per keletą minučių į laboratorijas pristatydavo fotojuostas. Dar svarbesnę užduotį balandžiai atlieka Anglijos mieste Plimute.

1.8 pav. Balandžiai atlikdavo įvairias užduotis, talkino įvairių profesijų žmonėms

Jie panaudojami skubiam kraujo mėginių pernešimui. Balandis, prie kurio kojos pririšta ampulė su kraujo mėginiu, ją pristatydavo į vietą 4-5 kartus greičiau negu automobiliai (transporto kamščiai ir kitos aplinkybės tai lemia). Išdresiruotus balandžius galima panaudoti netgi savotišku kontrolierių specializacijoje. Lėtai slenka konvejeris, ant jo sukrauti kokie nors daiktai: sagos, varžtai, dėžutės ir t.t. Jei jie nevisi vienodi, o ne kokybiški. Ir jeigu sagos efektas
nėra reikšmingas, tai brokuota mašinos detalė gali sukelti rimtų pasekmių. Žmonės ne visada gali pastebėti menkus pažeidimus. Ir štai amerikiečių psichologas Kamingas pasiūlė kontrolierių darbą patikėti balandžiams. Jie ramiai tupėjo, kol viena iš detalių
pasirodė įtartina. Kas juos sujaudino neaišku, bet brokuotas gaminys tuoj pat buvo numestas nuo konvejerio. Balandis gavęs premiją, toliau sekė jundančią juostą. Balandžiai, turėdami neparastai skvarbų regėjimą, pastebėdavo netgi tokius defektus, kurių žmonės net nepastebėtų. Blandžių apmokymas gana nesudėtingas, trunka 5-6 dienas, o po 2-3 savaičių jie tampa aukštai kvalifikuotais „specialistais“.

1.9 pav. Balandžiai buvo kare svarbūs žvalgai
Neatsitiktinai viename iš Paryžiaus skverų stovi paminklas balandžiui – tai pagarbos ženklas balandžiams Pirmame pasauliniame kare pristatinėjusiems žinutes. Ir tai ne vienintelė vieta, kur yra paminklas balandžiams. Bronzinis paminklas balandžiui, o tiksliau balandei, yra Anglijoje, išgelbėjusiai povandeninio laivo įgulą 1942 m. Dabartiniu metu pašto balandžiai kaip ryšio priemonė panaudojama negausiai. Jie tapo sporto objektu, todėl dažniausiai vadinami sportiniais balandžiais.


1.10 pav. Paminklas skirtas atminti karo balandžių batalionui (Pigeon Forge).


Dabar tokių pašto balandžių sportas yra smarkiai patobulėjęs ir skiriasi nuo pradinių karo balandžių žygių. Kiekvienas varžybinis balandis dar būdamas jaunikliu yra užžieduojamas ir tik jam subrendus treniruojamas, o po to leidžiamas į varžybas.

1. Žieduojamas jauniklis 2. Leidžiami balandžiai

3. Dedamas kontrolinis žiedas 4. Iš varžybų nuimama kontrolinė guma

Lietuvoje sportinių balandžių augintojai yra susibūrę į klubus miestuose: Vilniuje, Klaipėdoje, Kaune, Alytuje, Kalvarijoje, Kybartuose. Didžiausias klubas yra Kauno miesto „Skrydis“. Šiuo metu sportinė balandininkystė geriausiai išvystyta Belgijoje, Olandijoje, Vokietijoje, Anglijoje, Vengrijoje ir kitose šalyse.Dar vienas darbas 99 puslapiu knyga lietuviskai.
 
Petriukas
Parašyta Antradienis, 11 lapkričio 2008 16:56 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; lt; rv:1.9.0.3) Gecko/2008092417 Firefox/3.0.3
Sveiki, girdėjau kalbų ,kad šį savaitgalį Palangoje Klaipėdos aukštaskraidžių paroda. Gal kas žino kur ji vyks ir kada?
 
arunas
Parašyta Antradienis, 11 lapkričio 2008 16:36 Visit posters website Opera/9.61 (Windows NT 5.1; U; lt) Presto/2.1.1
BALANDŽIŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS PAGRINDAI
H. J. Šumskij

TURINYS

BENDROSIOS PROFILAKTINĖS PRIEMONĖS
Balandžių laikymo sąlygos
Balandžių šėrimas
Balandinės ir balandžių priežiūrai skirtų reikmenų dezinfekavimas
Karantino organizavimas
Pagrindiniai metodai, naudojami balandžių ligų gydymui ir profilaktikai
Balandžių kvėpavimo takų ligų profilaktika
Balandžių skrandžio ir žarnyno ligų profilaktika
Balandžių dauginimosi funkcijos sutrikimų profilaktika
Motorinės (judėjimo) sistemos susirgimų profilaktika

SPECIFINĖ BALANDŽIŲ INFEKCINIŲ LIGŲ PROFILAKTIKA
Paramikso viruso infekcija (galvos sukimas)
Balandžių gripas
Balandžių raupai
Salmoneliozė (paratifas)
Kolibakteriozė
Chlamidiozė (ornitozė)
Tuberkuliozė
Stafilokokozė
Streptokokozė

BALANDŽIŲ MIKOZĖS
Aspergilezė
Kandidamikozė (Pienligė)

INVAZINIAI SUSIRGIMAI
Plunksnagraužiai
Balandžių erkės
Raudonoji paukščių erkė
Balandžių blakės
Balandžių blusos
Niežų erkės
Siringofilezė (Plunksninis niežulys)
Parazituojantys vabalai
Balandžių kraujasiurbiai
Kraujasiurbės musės
Balandžių žarnyno ligos
Įgimti susirgimai
Oro susikaupimas po oda (oro maišelių emfizema)
Stuburgalio liaukos kanalo užsikimšimas.Kita knyga apie ligas.


 
arunas
Parašyta Antradienis, 11 lapkričio 2008 16:31 Visit posters website Opera/9.61 (Windows NT 5.1; U; lt) Presto/2.1.1
Saradžan V. Ch. „Balandžiai, balandžiai, balandžiai...“, Taškentas, 1989

ĮVADAS

Balandžiai – savo gracingumu, lieknumu, stebėtinai gražiomis ir įvairiomis plunksnomis žavi ir visada žavėjo žmones, pelnydami jų meilę.
Balandžius augina skirtingo amžiaus bei įvairių profesijų žmonės, šiam užsiėmimui atiduodami visą savo laisvalaikį. Kai kas mano, jog „varinėti balandžius“, statyti balandines – išdykusių berniūkščių darbas. Balandžiai vis dėlto – sena tautos aistra. Senovėje tokį potraukį vadino „balandžių gaudymo ir veisimo verslas“. Senoje enciklopedijoje išliko Europos žemėlapaiai, kuriuose linijomis pažymėti balandžių maršrutai. Nuo neatmenamų laikų žmonės vertėsi balandžių gaudymu ir veisimu, jų dėka atsirado daugybė balandžių veislių. Pas mus, Uzbekijoje, balandininkystė klesti jau daugybę amžių. Balandžiai į mūsų kraštą buvo atvežami iš Irano ir Afganistano, dėl to jų veislių pavadinimai kilę iš farsi kalbos.
Uzbekijos balandininkai išvedė sekančias šių nuostabių paukščių veisles:
1. Bucharos balandžiai (ilgu snapu, dvikuodžiai, vešliais kuodais ir labai didelėmis „čempėmis“).
2. Andižano besivartantys balandžiai (kuoduotieji su pailga galva, ilgu snapu, ant kojų – „čempės“).
3. Samarkandos balandžiai (ilgu snapu, pailga galva, didelėmis „čempėmis“).
4. Trumpasnapiai dvikuodžiai balandžiai su kuodu nosies srityje (su didelėmis „čempėmis“, į spiralę panašiu vertimusi, išsiskiria ilgalaikiu skraidymu). Ši veislė turi iki 80 – ies atspalvių.

Keletas žodžių apie Uzbekijos balandininkystės istoriją.
Nemažą įtaką naujos uzbekiškos dekoratyvinių balandžių veislės išvedimui turėjo Bucharos emyro, kuris paukščių atsiveždavo iš įvairių Azijos regionų, kolekcija.
Nuvertus Bucharos emyrą dalis balandžių iš jo kolekcijos pateko į Samarkando ir Namangano balandininkų – mėgėjų rankas. Jie ilgą laiką niekam Bucharos balandžių nepardavinėjo. Bet 1922 m. Maršal A. G. (Taškento m.) sugebėjo įsigyti keletą porų emyro balandžių ir perkelti juos iš Samarkando į Taškentą. Suporinus vietinius kuoduotuosius labai mažomis „čempėmis“ bei su kuodais nosies srityje balandžius su geriausiais čempiuotais persiškais balandžiais, jam pasisekė išvesti naują veislę: dvikuodžius „čempiuotus“ balandžius.
Po mirties jo darbus tęsė sūnus Maršal N. A., kuris balandžių veisimu užsiėmė daugiau kaip 40- imt metų.
Taškento m. gyventojas Rachimberdijev U. balandžių sportu užsiėmė dar 1860 m. Jis turėjo gerą vietinių kuoduotųjų balandžių kolekciją. Po jo mirties darbą tęsė sūnus Umarov T., kuriam 20-ojo amžiaus pradžioje pasisekė gauti tris poras balandžių iš emyro kolekcijos – su priekiniu kuodu ir „čempiuotus“ persiškus. Suporinęs juos su vietiniais Taškento balandžiais, Umarov T. Gavo visai naujas veisles – novatus, širchodzus, tasmanus ir kt.
Iki Didžiojo Tėvynės karo tokie balandininkai – mėgėjai kaip Chilkov V. M., Sarkisianc A., Aleksejenko F., Šuchmin N., Maršal A. G. ir daugelis kitų, gerino uzbekiškų balandžių veislę ir šioje srityje pasiekė puikių rezultatų. Tolesnei Uzbekijos balandininkų selekcinei veiklai sutrukdė karas, o karo suirutės metais daugelis grynaveislių balandžių buvo prarasti. Vis tik entuziastai – mėgėjai pradėjo daugelį metų trukusį darbą, atkuriant uzbekiškų balandžių veislės sudėtį. Kuriant gerą perspektyvų būrį nemažai prisidėjo balandžių veisimo žinovai Chilkov V., Aleksejenko F., Šuchmin N., Sibašvili V., Pisačenko V., Sačakov A., Iljasov A.
1969 m. Taškente organizuotas balandinimų klubas. Jis gyvavo neilgai, nes jo įkūrėjai – Riazanov, Vlasov, Medianov, Danilov – neturėjo organizavimo patirties. 1986 m. šių eilučių autoriaus iniciatyva buvo organizuota sekcija, o vėliau ir balandininkų klubas. Jo nariais tapo 150 balandžių mėgėjų. Klubo darbą koordimuoja taryba, kurią sudaro patyrę balandininkai. Klube yra veterinarijos gydytojas, kuris skaito paskaitas apie balandžių ligų profilaktiką ir atlieka veterinarinę priežiūrą.
Naujų veislių išvedimas ir kokios nors balandžių veislės tobulinimas – tai kolektyvinis darbas, vis dėlto kiekvienas balandininkas dirba savaip, naudodamasis savo žiniomis, sugebėjimais, priklausomai nuo aplinkybių ir turimos materialinės bazės. Bendri reikalavimai vykdant selekcinę veiklą su tam tikra veisle, išdėstyti pagrįstose ir oficialiose nuostatose, privalomose visiems, vadinami standartu. Standartai atsirado 18 -19 a. veisiant grynaveislius gyvūnus, kurie yra produktyvesni nei išvestinės veislės.
Apie balandžių kilmę sprendžiama iš genealoginių dokumentų, kuriuose išvardinti jų protėviai. Genealogija su užregistruotais protėviais garantuoja gryną veislę. Norint nustatyti genotipą, būtina žinoti charakteristikas tos veislės balandžių, kurie išvardinti genealogijoje, jų suderinamumą ir paveldimumo ypatumus. Kuo šie duomenys bus pilnesni ir išsamesni, tuo tiksliau bus galima nuspėti porinimo rezultatus.
Mūsų tikslas – papsakoti apie įvairias uzbekiškų balandžių veisles, duoti elementarius duomenis apie paukščių charakterį, skrydžio kokybę, jų laikymo taisykles karštomis Uzbekijos klimato sąlygomis. Šiuo tikslu naudojamasi Maršalo A. G., Umarovo T., Iljasovo G., Chilkovo V., Aleksejenko F., Ostroverchovo N., Kleblejevo Ch., Sibašvili V., Sarkisjanco A., Sačakovo A. S., Rybakovo M., Abdurachmanovo S. ir daugelio kitų balandininkų – selekcininkų daugiamete patirtimi.Kas liecia knygas lietuviu kalboje ju gali buti jai bus remejiu.cia puslapis is knygos apie uzbeku balandzius.

 
Petriukas
Parašyta Pirmadienis, 10 lapkričio 2008 19:29 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; lt; rv:1.9.0.3) Gecko/2008092417 Firefox/3.0.3
Sveiki, girdėjau kalbų kad ateinantį savaitgalį Palangoje Klaipėdos aukštaskraidžių paroda. Gal žinote kur ir kada?
 
valius kaunas
Parašyta Pirmadienis, 10 lapkričio 2008 17:32 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
Sveikas nerijau knigu apie balandzius lietuviu kalboja tikrai nerasi nebent kasnors tau paskolintu vieninteli leidini /APIEBALNDZIUS LIETUVISKAI/ o rusu kalba leidiniu tikrai galima rasti .Beja vienas is leidiniu vadinasi Golubi ir ji parasie G A Kkostelniukas .o kitas leidinis vertas pavartimo ira isleistas 2006 m L Z Zalanovo bejia sis leidinis ira idomus tuo kat jamia galima rasti kaikuriu balandziu standartu bejia sita kniga ira irgi rusu kalbojia galima butu vardinti dauk rusisku pavardziu balandininkistejia kurie ira isleidia knigas apie balandzius Smile
 
Tadas
Vilnius
Parašyta Pirmadienis, 10 lapkričio 2008 15:51 Visit posters website Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1)
labas Jonai,viena is knygu,deja rusiska"vsio o golubiach",pirkau knygyne,esanciame priesais buvusi "vaiku pasauli"-tikslaus pavadinimo to knygyno nezinau
 
Jonas

Parašyta Pirmadienis, 10 lapkričio 2008 12:11 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.3) Gecko/2008092417 Firefox/3.0.3
Tadai, kokiame knygyne radai naudingos informacijos apie balandzius? Man deja nepavyko rasti nieko kito, isskyrus apie vistas. Pasidalink savo patirtimi su mumis, kokias knygas radai?
 
Tadas
Vilnius
Parašyta Pirmadienis, 10 lapkričio 2008 11:08 Visit posters website Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1)
labas Nerijau,kiekviename gerame knygyne butinai rasi tave dominancios informacijos apie balandzius
 
Nerijus

Parašyta Sekmadienis, 09 lapkričio 2008 19:58 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
Sveiki. esu 17m. lb turiu aistra balandziams. gal kas turit knygu ar zurnalu apie balandzius? ar ko nors.. 869084171
 
Tadas
Vilnius
Parašyta Antradienis, 04 lapkričio 2008 10:08 Visit posters website Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1)
sveikas Arunai,kada gi pagaliau papildysi mano darytu nuotrauku? su pagarba Tadas
 
arunas

Parašyta Pirmadienis, 03 lapkričio 2008 16:11 Visit posters website Opera/9.61 (Windows NT 5.1; U; lt) Presto/2.1.1
**
nikolaevski skrydije.
 
Tadas
Vilnius
Parašyta Pirmadienis, 03 lapkričio 2008 06:18 Visit posters website Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1)
aciu Valiau uz informacija.as "goncu" nelaikau,gal jis seimininkui reikalingas?
 
Valius. V.

Parašyta Sekmadienis, 02 lapkričio 2008 19:33 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; lt; rv:1.9.0.3) Gecko/2008092417 Firefox/3.0.3
Šis "goncas" Gedimino Meiliūno meiliunas@yahoo.com
 
Tadas
Vilniuje
Parašyta Sekmadienis, 02 lapkričio 2008 16:06 Visit posters website Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1)
sveikas Arunai,gal gali suzinoti,kieno sis pasto balandis-01,23866 LTU 2006 pagautas Peterburgo srity? is anksto aciu-Tadas is Vilniaus
 
arunas

Parašyta Sekmadienis, 02 lapkričio 2008 15:15 Opera/9.61 (Windows NT 5.1; U; lt) Presto/2.1.1
Sveiki,darau uzsakima prekem gal kam ko reiketu is prekiu vakcinos,tupiklu,groteliu,pasaru goncam ir ilgasnapems ir taip toliau.
 
arunas

Parašyta Šeštadienis, 01 lapkričio 2008 06:07 Opera/9.61 (Windows NT 5.1; U; lt) Presto/2.1.1
Sveiki,Valiau nezinau ar bus turgus,bet as tikrai nevaziuosiu i turgu.
 
valius kaunas

Parašyta Penktadienis, 31 spalio 2008 17:55 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
La Arunai kaip manai turgus sekmadieni bus Wink
 
Ausra

Parašyta Penktadienis, 31 spalio 2008 14:03 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWebProducts; .NET CLR 1.1.4322)
fotki.com/kitaip/dovanojamas

dovanoju balandi
 
Ausra
KAMBARY
Parašyta Penktadienis, 31 spalio 2008 13:59 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWebProducts; .NET CLR 1.1.4322)
neglaiu as auginti to balandzio, neturiu nei ziniu apie juos, nei laiko. siaip labai susidraugavau, labai mielas gyvunelis, bet pati auginu 3 sunis, kate, 3 seskus, skunkas ir 4 arklius, tai kazkaip ir pinigu ir sveikatos neber DAR kazkam. tai gal kas norit to balandzio.. nu visiems siulau, niekas nenori. aisku, tik i geras rankas atiduodu, kad butu mylimas. jo foto ** tai jei kas gali priglausti - butu gerai, o iki tol, gal galit i emaila mane apsviesti apie balandzio auginima? dekoju is anksto. tylomis@gmail.com
 
valius kaunas

Parašyta Ketvirtadienis, 30 spalio 2008 18:35 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
Ilgus metus parke stovėjo viena prieš kitą pliko vyro ir plikos moters
skulptūros. Virš jų skridęs angelas susigraudino ir tarė:
- Aš jus pusvalandžiui paversiu žmonėmis, kad galėtumėte padaryti ko šitiek
laiko, vienas į kitą žiūrėdami, troškote. Galit eiti į čia pat želiančius
krūmus...
Po 15 minučių iš krūmų sklidęs šurmulys ir kikenimai nutilo - pasirodė
besišypsanti pora.
- Ko taip greitai? Dar turite 15 minučių, grįžkite į krūmus.
Vyras ir sako partnerei - išties grįžkime, bet dabar apsikeisime - aš tą
svoločių balandį laikysiu, o ant galvos jam šiksi tu.
 
arunas

Parašyta Ketvirtadienis, 30 spalio 2008 18:32 Opera/9.61 (Windows NT 5.1; U; lt) Presto/2.1.1
Sveiki,Romai kaip reikaliukai patele ziurejai?
 
ramas

Parašyta Ketvirtadienis, 30 spalio 2008 16:50 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
LAPKRICIO 15/16 paroda Palangoje
 
...

Parašyta Ketvirtadienis, 30 spalio 2008 15:41 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727)
SVEIKI,,SEKMADIENI VYKS TURGUS
 
arunas

Parašyta Trečiadienis, 29 spalio 2008 19:02 Opera/9.61 (Windows NT 5.1; U; lt) Presto/2.1.1
Sveiki,Arunai bus tik salmoviras po 20doziu
 
Arunas.S

Parašyta Trečiadienis, 29 spalio 2008 18:58 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.1)
Sveikas Arunai, Reikia vakcinos micosalmovir 20-30 doziu.Kur butu galima isigyti.Dekui
 
arunas

Parašyta Trečiadienis, 29 spalio 2008 15:24 Opera/9.61 (Windows NT 5.1; U; lt) Presto/2.1.1
Lietuvi nemiegok jau ir lenkai i paroda nuotraukas idejo.
 
arunas

Parašyta Trečiadienis, 29 spalio 2008 15:15 Opera/9.61 (Windows NT 5.1; U; lt) Presto/2.1.1
Sveiki,Sigitai visi sveiki,susigirdau vaistus o kita savaite vakcinuoju is manes geras butelis.
 
sigitas

Parašyta Trečiadienis, 29 spalio 2008 14:45 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.3) Gecko/2008092417 Firefox/3.0.3
Arunnai kaip paukstukai visus parvezem sveikus?
 

<< Pirmas < Ankstesnis 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 Kitas > Paskutinis >>

Prekės balandžiams

 

Prekes balandziams
sportiniai balandziai
Automobiliai is JAV
musu balandziai
Automobiliu detales, aksesuarai
svajoniu bustas nekilnojamas turtas